Nasza misja

Celem placówki jest świadczenie dla Naszych pacjentów usług medycznych na najwyższym poziomie. Bazą dla osiągnięcia tego celu jest korzystanie z najnowszych osiągnięć techniki i wdrażanie najnowszych metod leczenia.

Personel placówki stale podnosi swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych sympozjach i szkoleniach oraz kontaktom z nowocześnie wyposażonymi ośrodkami okulistycznymi na całym świecie.

Najnowszym osiągnięciem Szpitala Okulistycznego MEDILENS jest wprowadzenie zabiegów laserowej korekcji wad wzroku metodą PRE PRK.

Dyrektor NZOZ "MEDILENS" zobowiązał się do utrzymywania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Kim jesteśmy

Krótka historia

Za chwilę powstania placówki medycznej MEDILENS należy uznać rok 1988. Początkowo firma funkcjonowała jako prywatna praktyka lekarska dr Janusza Cieślika. W 1993 r. firma powiększyła się o jeden z pierwszych w Polsce prywatny oddział okulistyczny. Od kwietnia 1993 r. wykonujemy operacje okulistyczne w warunkach ambulatoryjnych w systemie "chirurgii jednego dnia".

Podstawowym założeniem podczas organizacji ośrodka było stworzenie takiego systemu, aby ułatwić przygotowanie chorego do operacji, a z drugiej strony uczynić sam zabieg mniej stresującym, pozbawionym całej złożonej procedury związanej z hospitalizacją, co dla wielu chorych, zwłaszcza starszych, stanowi dużą barierę psychologiczną. W 1994 r. rozpoczęliśmy operacje zaćmy z wszczepianiem soczewek wewnątrzgałkowych, a od 1999 r. wprowadziliśmy metodę ultradźwiękowej fakoemulsyfikacji zaćmy, jako najnowocześniejszą aktualnie metodę operacji zaćmy.


Od roku 2001 jednostka podpisała kontrakt z kasami Chorych i rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - obecnie ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Aby w pełni dostosować się do aktualnych wymogów lokalowych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej w 2005 r. palcówka rozpoczęła budowę nowej siedziby i w kwietniu 2007 r. jednostka została przeniesiona do nowego budynku. Na parterze została zlokalizowana poradnia okulistyczna, natomiast na piętrze oddział szpitalny. W nowej siedzibie pacjenci maja dostęp do jedno i dwuosobowych sal z łazienkami, pomieszczenia są klimatyzowane, budynek posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Od października 2006 r. jednostka posiada Certyfikat ISO 9001 w zakresie diagnostyki i chirurgii oka. Ze względu na ciągłe powiększanie się firmy została podjęta decyzja o przekształceniu jednostki w Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Obecnie placówka prowadzi działalność leczniczą jako MEDILENS Szpital Okulistyczny oraz MEDILENS Poradnia Specjalistyczna.

kontakt z nami