Zabiegi

Operacje zaćmy

Fakoemulsyfikacja zaćmy jest aktualnie najdoskonalszą, rozpowszechnioną na całym świecie metodą usuwania zaćmy. Wszczepiamy również soczewki wieloogniskowe, które umożliwiają całkowitą rezygnację z okularów.

Soczewkowa korekcja wad wzroku

Korekcja wad wzroku metodami laserowymi z wielu przyczyn może być niemożliwa. W takich przypadkach alternatywą stają się tzw. soczewki fakijne zdolne korygować praktycznie każdą wadę.

Operacje przeciwjaskrowe

Leczenie chirurgiczne jaskry wskazane jest w przypadku braku skuteczności leczenia farmakologicznego.

Iniekcje doszklistkowe w AMD

Leczenie iniekcjami bezpośrednio do gałki ocznej są jedyną obecnie znaną skuteczną metodą leczenia AMD, stosujemy w tym celu preparaty najnowszej generacji.

Witrektomia

Chirurgia witreoretinalna pozwala na operowanie tylnego odcinka oka, czyli schorzeń takich jak odwarstwienie siatkówki lub jej zwyrodnienia.

Operacje zeza

Operacje zeza u dzieci i dorosłych wykonujemy w warunkach ambulatoryjnych.

Chirurgia powiek

Wykonujemy operacje powiek korygujące nieprawidłowe położenie powiek oraz zabiegi plastyczne powiek w celu poprawy ich funkcji lub wyglądu. Usuwamy również guzki zapalne i nowotworowe

Laserowa korekcja wzroku

W świecie nowoczesnych technologii, zabiegi korygowania wad wzroku są coraz bardziej powszechne. Możemy usuwać je za pomocą lasera lub wszczepu soczewek. Zazwyczaj wszczepy soczewek są wykonywane w przypadkach, gdy wada wzroku nie kwalifikuje się do zabiegu laserowego. Zabiegiem można korygować krótkowzroczność do -9.0 ,a w niektórych przypadkach do maks. - 14 dioptrii, dalekowzroczność (inaczej nadwzroczność) do maks. + 6 dioptrii oraz astygmatyzm do 5 dioptrii. Większe wady korygujemy za pomocą soczewek fakijnych, tzn. takich, które wszczepiamy do wnętrza oka.

Najlepszy okres do wykonania zabiegu jest między 23 a 40 rokiem życia, bowiem wada jest już zwykle stabilna, a organizm szybko poradzi sobie z gojeniem rany pooperacyjnej. Pacjent kwalifikowany do zabiegu powinien być zdrowy, w szczególności nie obarczony chorobami autoimmunologicznymi, z wyrównaną gospodarką hormonalną oraz nie posiadać czynnych infekcji. Kobieta chcąca poddać się zabiegowi nie może być w ciąży ani karmić piersią. Zabiegowi nie mogą być poddani również pacjenci cierpiący na choroby oczu takie jak: stożek rogówki, jaskra, zaćma, schorzenia siatkówki.

Laserowa korekcja wad wzroku u osób cierpiących na niedowidzenie, czyli nieprawidłowość w przekazie impulsów między okiem a korą mózgową nie daje oczekiwanych efektów. Natomiast w starowzroczności (czyli w zmniejszeniu możliwości akomodacji oka po 40 roku życia) można zastosować zabieg PRELEX , co tłumaczy się jako refrakcyjna wymiana soczewki. Zabieg ten można wykonać niemal we wszystkich rodzajach wad wzroku. Zyskał on dużą popularność w USA, jednak z uwagi na jego szczególny charakter ,wskazana jest bardzo duża motywacja pacjenta do usunięcia wady za pomocą tej metody.

Zabieg laserowej korekcji wad wzroku polega na precyzyjnym wymodelowaniu kształtu rogówki oka w ten sposób, aby wpadające do oka promienie świetlne były skupiane na siatkówce i tworzyły wyraźny obraz. Parametry wiązki światła laserowego programowane są indywidualnie dla każdego oka w oparciu o dane zebrane podczas badań kwalifikacyjnych pacjenta. W przypadku krótkowzroczności efektem korekcji jest spłaszczenie, a w przypadku dalekowzroczności uwypuklenie centralnej części powierzchni rogówki.

Aktualnie stosowanych jest kilka rodzajów zabiegów korygujących wady wzroku za pomocą lasera. PRK, LASIK, LASEK, PREPRK, Femto LASIK.

Używane współcześnie lasery są urządzeniami bardzo zaawansowanymi technologicznie i zapewniają coraz większą precyzję i przewidywalność Komputer układa program tworzenia tak zwanej strefy fotoablacji dla każdego pacjenta indywidualnie. Nacięcie jest zaprogramowane i wykonywane z dokładnością do tysięcznych części milimetra.Metoda PRE-PRK stosowana w Klinice Okulistyki Medilens w Kielcach jest modyfikacją PRK, a jej zaletą jest to, że pozwala unikać problemów z płatkiem rogówki, które choć bardzo rzadko, mogą występować po operacjach typu LASIK.

Powód, dla którego większość pacjentów decyduje sie na laserową korekcję wady wzroku jest bardzo prosty – chcą poprawić jakość swojego życia poprzez pozbycie się wady wzroku. Po zabiegu pacjent widzi wyraźnie, jednakże loaserowa korekcja wady wzroku likwiduje jedynie jej skutki (nieprawidłowe widzenie) a nie przyczynę. Zazwyczaj wadę wzroku powoduje nieprawidłowy kształt gałki ocznej (np. gałka oczna jest zbyt długa) lub nieprawidłowości rogówki (np. rogówka jest nie równa). W wypadkach, gdy gałka oczna ma zbyt duże defekty lub jest nieprawidłowo wykształcona, zabieg nie przywróci 100 % ostrości widzenia. Ponieważ jedynym uzasadnieniem wykonania zabiegu jest wola pacjenta, powinna być to decyzja świadoma i przemyślana. Należy jednakże dokładnie przedyskutować z okulistą wszystkie za i przeciw, ponieważ nawet częściowa korekcja dużej wady wzroku może znacznie polepszyć jakość naszego życia i uwolnić nas od okularów.

Procedura laserowej korekcji wzroku

WAŻNE ZAGADNIENIA