Umów się
na wizytę
JUŻ TERAZ!

Bezpłatny program leczenia AMD

Od stycznia 2016 r. zatwierdzono Program Lekowy w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Kiedy pacjent zostanie do niego zakwalifikowany, ma zagwarantowaną terapię aż do jej pełnego ukończenia.

Diagnostyka i leczenie w ramach programu lekowego odbywa się całkowicie na terenie Szpitala Okulistycznego MEDILENS i nie wymaga od pacjenta wizyt w żadnym innym ośrodku. Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym.

Czy zagraża Ci AMD?

Zwyrodnienie plamki jest jedną z najczęstszych przyczyn całkowitej utraty widzenia związanej z wiekiem. Plamka odpowiada za tzw. widzenie centralne. AMD jest chorobą występującą głównie po 50 roku życia, a do jej typowych objawów możemy zaliczyć: zniekształcenie obrazu, pogorszenie ostrości wzroku, słabsze rozpoznawanie barw, ciemne plamy pojawiające się w centrum pola

postać sucha
AMD
postać wysiękowa „mokra”

część komórek siatkówki obumiera, czego efektem jest powolne pogorszenie widzenia, obecnie nie są znane żadne metody leczenia pozwalające odwrócić efekty suchego AMD

postać wysiękowa „mokra” - pod siatkówką powstają nieprawidłowe naczynia krwionośne o cienkich ściankach, przez które wydostaje się surowica krwi i unosi siatkówkę. Efektem tego jest niewyraźne widzenie. Jeśli naczynia krwionośne pękną dojdzie do krwotoku, którego objawem będzie pojawienie się szarej lub czarnej plamy w środku pola widzenia a z czasem trwała utrata wzroku.

AMD może rozwijać się bezobjawowo dla pacjenta. Zdarza się również, że postać sucha AMD przechodzi w wysiękową.

Istnieje wiele przyczyn powstawania AMD, niestety na wiele z nich pacjent nie ma żadnego wpływu (np. wiek). Dlatego bardzo istotne jest okresowe badanie wzroku pod kątem AMD. Zaleca się wykonywanie badania OCT (Optyczna Koherentna Tomografia badająca za pomocą fali świetlnej i analizy jej odbicia). OCT umożliwia nieinwazyjne i bezkontaktowe uzyskanie przekrojów przez warstwy tkanek gałki ocznej. Badanie to pozwala na wczesne wykrywanie i ocenę schorzeń siatkówki poprzez uzyskiwanie obrazów budowy kolejnych warstw siatkówki oraz ciała szklistego, pozwala na uzyskiwanie obrazów zarówno dna oka jak i przekrojów wzdłuż gałki ocznej.

Aktualnie jedynym skutecznym sposobem leczenia wysiękowej postaci AMD jest doszklistkowa iniekcja inhibitorów VEGF, które występują w postaci 3 leków: Lucentis, Avastin oraz Eyelea. W naszym szpitalu z powodzeniem stosujemy najnowszy z nich, czyli preparat Eyelea. Efektem leczenia jest:

  • zahamowanie wzrostu nieprawidłowych naczyń
  • wchłanianie się wysięku surowicy i powrót siatkówki do prawidłowej grubości
  • przywrócenie prawidłowego położenia anatomicznego uszkodzonej siatkówki, co może spowodować poprawę widzenia

Badania wykonywane w ramach diagnostyki AMD:

OCT - OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA

OCT jest oftalmoskopem laserowym umożliwiającym nieinwazyjne i bezkontaktowe uzyskanie przekrojów przez warstwy tkanek gałki ocznej. Badanie to pozwala na wczesne wykrywanie i ocenę schorzeń siatkówki poprzez uzyskiwanie obrazów budowy kolejnych warstw siatkówki oraz ciała szklistego, pozwala na uzyskiwanie obrazów zarówno dna oka jak i przekrojów wzdłuż gałki ocznej. Jednym z podstawowych zadań urządzenia jest wczesne wykrywanie najgroźniejszej choroby oczu - jaskry, (która zbyt późno zdiagnozowana prowadzi do ślepoty) poprzez pomiar grubości włókien nerwu wzrokowego i porównanie tych wyników z bazą normatywną. Dodatkową funkcja urządzenia OCT jest możliwość wykonywania analizy rogówki, mające zastosowanie w analizie schorzeń rogówki, kontroli po operacjach wad wzroku wykonywanych za pomocą lasera. IMG: jakieś oct z pospisem

www.retinaamd.org.pl

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

Badanie to pozwala na obrazowania dna oka po wypełnieniu naczyń krwionośnych fluoryzującym kontrastem. Badanie jest niezastąpione w diagnozowaniu i planowaniu leczenia takich chorób jak retinopatia cukrzycowa, degeneracja plamki żółtej (AMD) czy obrzęk plamki żółtej.

www.amd.org.pl