Zabiegi

Laserowa korekcja wzroku

Zabieg polega na precyzyjnym wymodelowaniu kształtu rogówki oka w ten sposób, aby wpadające do oka promienie świetlne były skupiane na siatkówce i tworzyły wyraźny obraz.

Operacje zaćmy

Fakoemulsyfikacja zaćmy jest aktualnie najdoskonalszą, rozpowszechnioną na całym świecie metodą usuwania zaćmy. Wszczepiamy również soczewki wieloogniskowe, które umożliwiają całkowitą rezygnację z okularów.

Operacje przeciwjaskrowe

Leczenie chirurgiczne jaskry wskazane jest w przypadku braku skuteczności leczenia farmakologicznego.

Iniekcje doszklistkowe w AMD

Leczenie iniekcjami bezpośrednio do gałki ocznej są jedyną obecnie znaną skuteczną metodą leczenia AMD, stosujemy w tym celu preparaty najnowszej generacji.

Operacje zeza

Operacje zeza u dzieci i dorosłych wykonujemy w warunkach ambulatoryjnych.

Soczewkowa korekcja wad wzroku

Korekcja wad wzroku metodami laserowymi z wielu przyczyn może być niemożliwa. W takich przypadkach alternatywą stają się tzw. soczewki fakijne zdolne korygować praktycznie każdą wadę.

Chirurgia powiek

Wykonujemy operacje powiek korygujące nieprawidłowe położenie powiek oraz zabiegi plastyczne powiek w celu poprawy ich funkcji lub wyglądu. Usuwamy również guzki zapalne i nowotworowe

Witrektomia

Odwarstwienie siatkówki może być samoistne, wskutek urazu, jako powikłanie cukrzycy, a nieleczone często prowadzi do całkowitej utraty wzroku. Objawów takich, jak silny ból i nagłe pogorszenie widzenia nie należy bagatelizować.
Jeszcze nie tak dawno do dyspozycji lekarzy były jedynie klasyczne metody chirurgiczne leczące to schorzenie. Witrektomia daje nowe możliwości leczenia odwarstwień siatkówki ze skutecznością nieosiągalną za pomocą uprzednio stosowanych metod.
Za pomocą nowoczesnego urządzenia - witrektomu z laserem argonowym możliwe jest operowanie tylnego odcinka oka. Dzięki tej metodzie można usuwać zrosty i pociągania ciała szklistego powodujące odwarstwianie siatkówki, często prowadzące do krwotoków gałki ocznej.

 

WAŻNE ZAGADNIENIA